Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Autorzy » Wierzbowski Marek
Wierzbowski Marek

Pozycje:

Prezentacja modelu postępowania administracyjnego instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE

Niezaprzeczalnym walorem książki jest dobór jej tematu. Podejmuje ona zagadnienie ważne, aktualne i dynamiczne, powodujące implikacje dla unijnego i krajowego prawa administracyjnego. [...] Osią rozważań w książce jest prawo administracyjne Unii Europejskiej i model postępowania administracyjnego jej instytucji, organów i jednostek organizacyjnych. Zakres książki objął cały kształt postępowania
Ocena: 0.0
Podręcznik zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z naj- bardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze. Wiedza z tego zakre- su jest niezbędna każdemu prawnikowi zajmującemu się prawnymi aspektami działalności gospodarczej. W książce przedstawiono m.in. takie zagadnienia jak: przedsiębiorca, gospodarka komunalna, samorząd
Ocena: 0.0
Marek Wierzbowski - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kieruje Katedrą Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego oraz sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku; specjalista w zakresie prawa gospodarczego, w tym kolejowego. Alicja Plucińska-Filipowicz - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Ocena: 0.0