Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Autorzy » Kamiński Marcin
Kamiński Marcin

Pozycje:

Prezentacja modelu postępowania administracyjnego instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE

Niezaprzeczalnym walorem książki jest dobór jej tematu. Podejmuje ona zagadnienie ważne, aktualne i dynamiczne, powodujące implikacje dla unijnego i krajowego prawa administracyjnego. [...] Osią rozważań w książce jest prawo administracyjne Unii Europejskiej i model postępowania administracyjnego jej instytucji, organów i jednostek organizacyjnych. Zakres książki objął cały kształt postępowania
Ocena: 0.0
.. Monografi a stanowi pierwsze w literaturze polskiej opracowanie poswiecone teoretycznym i praktycznym aspektom problematyki miedzyczasowej w prawie administracyjnym. Zasadniczy cel pracy jest zwiazany z procesem logiczno-pojeciowej i dogmatyczno-pragmatycznej weryfi kacji tezy o swoistosci obowiazywania i stosowania norm prawa administracyjnego w czasie oraz konsekwencji intertemporalnych zmiany normatywnej na gruncie tej galezi prawa. .. W czesci pierwszej rozwazan przedstawiono strukture normatywna
Ocena: 0.0