Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Autorzy » Ochman Piotr
Ochman Piotr

Pozycje:

Monografi a jest jedyną pozycją tego typu na rynku stanowiącą kompleksową analizę przepisów karnych polskiego ustawodawstwa bankowego (ustawa Prawo bankowe, ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym). Zawiera ona, oprócz przedstawienia tła ustrojowo-instytucjonalnego funkcjonowania banków w Polsce, szczegółową analizę dogmatyczną przepisów karnych polskiego ustawodawstwa bankowego. Zaprezentowano w niej także sporne problemy
Ocena: 0.0
Życie i zdrowie człowieka należą do najważniejszych dóbr chronionych prawnie. Ochrona ta nie jest bynajmniej bezwzględna – istnieją sytuacje, w których zagrożenie wymienionych tu wartości, a nawet ich naruszenie nie stanowi zachowania karalnego. Okoliczność ta jest wynikiem uwzględnienia przez prawo karne szeregu czynników mających znaczenie dla ograniczenia owej ochrony należeć tu będą w szczególności inne dobra człowieka, również podlegające ochronie, jak np. wolność, prawo do
Ocena: 0.0