Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Identyfikacja kryminalistyczna
Identyfikacja kryminalistyczna
Do koszyka
49,00 zł
Kryminalistyka przeżywa kryzys. Szczególnie głęboko dotknął on tradycyjnych dziedzin identyfikacji człowieka i rzeczy. Zanurzonym w tej tradycji policjantom, ekspertom i prawnikom nic nie wydawało się bardziej naturalne niż możliwość rozpoznania tożsamości sprawcy przestępstwa na podstawie odcisku palca, próbki pisma ręcznego czy śladu narzędzia, którym ów sprawca się posłużył. Idea była prosta: nie ma na świecie dwóch dokładnie takich samych obiektów, więc ujawniane, dostatecznie „wyraźne” ślady, są indywidualne, a to pozwala na stanowcze, właśnie indywidualne, określanie ich źródeł.

Tymczasem okazało się, że teza o indywidualności jest mitem. Owszem, badania porównawcze śladów mają sens, ale pełnej zmianie ulega ich interpretacja – miejsce błędnych metodologicznie reguł zajmują koncepcje nowoczesne, ukazujące rzeczywistą siłę dowodu z opinii biegłego. Te zagadnienia, obejmujące przejście ważnych dla wymiaru sprawiedliwości dziedzin kryminalistyki z wieku XIX w wiek XXI, przybliża „Identyfikacja kryminalistyczna”.

 

„Publikacja autorstwa Jerzego Koniecznego zwieńczona jest wnioskami, które w znacznym stopniu „wstrząsają” dotychczasowym stanem rzeczy i to tak silnie, że nie można obok nich przejść obojętnie, wzruszając ramionami. Przecież było tak dobrze, coraz więcej jest wykorzystywanych nowych metod, więcej eksperci mają aparatury specjalistycznej – a więc dlaczego niweczyć te „wspaniałe” osiągnięcia. Powodów jest bardzo wiele – i o tym jest właśnie „Identyfikacja kryminalistyczna” (…) która winna stać się obowiązkową literaturą nie tylko ekspertów kryminalistyki, ale przede wszystkim prokuratorów i sędziów.”   (z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Bronisława Młodziejowskiego)
Ilość stron 192 stron
Wydawnictwo Instytut Wydawniczy EuroPrawo
ISBN 978-83-7627-159-0
Data publikacji 2017-12-15
Język polski
Spis treści 5
Wstęp 7
Rozdział 1Identyfikacja w kryminalistyce 9
1.1. Wprowadzenie 9
1.2. Aspekty logiczne i filozoficzne 13
1.3. Ujęcie tradycyjne 19
Rozdział 2Krytyka ujęcia tradycyjnego 33
2.1. Wprowadzenie 33
2.2. Unikalność i indywidualizacja 34
2.3. Poszukiwanie niemożliwego kompromisu 40
Rozdział 3Konsekwencje 49
3.1. Dalszy przegląd stanowisk 49
3.2. Formaty opiniowania 70
3.3. Niektóre aspekty statystyczne 80
Rozdział 4Ekspertyza jako czynność wiedzotwórcza 85
4.1. Wprowadzenie 85
4.2. Kazus, model, wiedza 86
4.3. Rozbieżność opinii 92
4.4. Heurystyki, rozumowania i poziom aspiracji 101
Rozdział 5Wokół dowodu naukowego 113
5.1. Wprowadzenie 113
5.2. Problem dowodu naukowego 114
5.3. Obszary niepewności w dowodzie naukowym 120
5.4. Pojęcie dowodu naukowego 123
Rozdział 6W stronę ilorazu wiarogodności 127
6.1. Sieci Bayesowskie 127
6.2. Kilka szczegółów i egzemplifikacje 128
6.3. Dyskusje współczesne 140
Rozdział 7Identyfikacja w analizie informacji 151
7.1. Wprowadzenie 151
7.2. Sens analizy 152
7.3. Podejście decyzyjne 162
7.4. Uwagi końcowe 169
Wnioski 173
Bibliografia 179