Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Podstawy prawne i ramy instytucjonalne wraz z podstawowymi dokumentami.
Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Podstawy prawne i ramy instytucjonalne wraz z podstawowymi dokumentami.
Do koszyka
9,50 zł
Omówiono szczegółowo reformy wprowadzone na mocy Traktatu z Lizbony, wprowadzające tzw. Prezydencję hybrydową.Publikacja zawiera podstawowe dokumenty prawne, mające znaczenie dla sprawowania przez państwa członkowskie Prezydencji.
Ilość stron 118 stron
Wydawnictwo Instytut Wydawniczy EuroPrawo
ISBN 978-83-7627-120-0
Data publikacji 2010-05-10
Język polski
Spis treści 5
Wykaz akronimów 7
1. Uwagi wstępne 9
2. Ewolucja podstaw prawnych Prezydencji i jej powiązań instytucjonalnych 14
2.1. Prezydencja w postanowieniach Traktatów założycielskich Wspólnot 14
2.2. Od zakończenia okresu przejściowego do Jednolitego Aktu Europejskiego 16
2.3. Prezydencja według Traktatu o Unii Europejskiej (Traktatu z Maastricht) 21
2.4. Prezydencja według Traktatu z Amsterdamu 26
2.5. Rola Prezydencji w toku reform związanych z Traktatem z Nicei 27
3. U progu reformy formuły sprawowania Prezydencji: propozycje zmian i ich motywy 30
4. Ku obecnemu rozwiązaniu: prace nad Traktatem konstytucyjnym 37
5. Ramy instytucjonalne nowej formuły hybrydowej Prezydencji 40
6. Podstawy prawne nowej formuły hybrydowej Prezydencji 51
7. Funkcje Prezydencji 57
7.1. Funkcja zarządzająca 57
7.2. Funkcja planistyczna 59
7.3. Funkcja mediacyjna 61
7.4. Funkcja współpracy z instytucjami unijnymi 63
7.5. Funkcja reprezentacyjna w stosunkach zewnętrznych 65
7.6. Pozostałe funkcje 67
8. Podsumowanie 68
Bibliografia 75
Książki i druki zwarte 75
Artykuły naukowe i rozdziały w pracach zbiorowych 77
Dokumenty 79
Dokument nr 1. Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej 81
Dokument nr 2. Regulamin wewnętrzny Rady UE 88
Dokument nr 3. Metody pracy Rady. Załącznik V do Regulaminu wewnętrznego Rady EU 110
Dokument nr 4. Decyzja Rady (do Spraw Ogólnych) z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca wykaz składów Rady uzupełniający składy, o których mowa w art. 16 ust. 6 akapit drugi i trzeci Traktatu o Unii Europejskiej (2009/878/UE) 113
Dokument nr 5. Decyzja Rady Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie sprawowania prezydencji Rady (2009/881/UE) 115
Dokument nr 6. Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca środki wykonawcze do decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania prezydencji Rady oraz dotycząca przewodnictwa w organach doradczych Rady (2009/908/UE) 117
Załącznik I. Kolejność sprawowania prezydencji 119
Załącznik II. Przewodnictwo w organach przygotowawczych Rady do Spraw Zagranicznych 120
Załącznik III. Przewodniczący organów przygotowawczych Rady mających stałego przedstawiciela 124