Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Rola Europejskiego Banku Centralnego w zapewnieniu stabilności rynku finansowego Unii Europejskiej
Rola Europejskiego Banku Centralnego w zapewnieniu stabilności rynku finansowego Unii Europejskiej
Do koszyka
55,00 zł
Prezentacja roli Europejskiego Banku Centralnego w zapewnianiu stabilności rynku finansowego Unii Europejskiej w ujęciu prawnym na tle nowych regulacji, przyjętych na poziomie UE w odpowiedzi na kryzys finansowy. Niespotykany dotąd wzrost unijnej legislacji określającej podstawy prawne funkcjonowania EBC oraz znaczna aktywność banku w wydawaniu decyzji, opinii, zaleceń i rozporządzeń regulujących funkcjonowanie rynku finansowego świadczą o swoistej „obronie” procesu integracji rynku wewnętrznego Unii Europejskiej oraz strefy euro, ze szczególną rolą unijnego banku centralnego w zakresie wspierania stabilności finansowej.
Ilość stron 277 stron
Wydawnictwo Instytut Wydawniczy EuroPrawo
ISBN 978-83-7627-146-0
Data publikacji 2017-04-25
Język polski
Spis treści 7
Wykaz akronimów 9
Wstęp 11
Rozdział I Ogólne zagadnienia Europejskiego Banku Centralnego 15
1. Podstawy prawne powołania i organizacji Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego 15
2. Stabilność finansowa i stabilność cen jako cele Europejskiego Banku Centralnego 27
3. Standardowe i niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego 46
4. Niezależność i odpowiedzialność Europejskiego Banku Centralnego 63
5. Europejski Bank Centralny w sieci bezpieczeństwa finansowego 88
Rozdział II Zadania Europejskiego Banku Centralnego w obszarze stabilności finansowej 99
1. Europejski Bank Centralny w europejskiej architekturze nadzoru finansowego 99
2. Europejski Bank Centralny w roli pożyczkodawcy ostatniej instancji 122
3. Kompetencje Europejskiego Banku Centralnego w zakresie funkcjonowania systemów płatniczych 142
4. Polityka informacyjna Europejskiego Banku Centralnego 155
5. Współpraca Europejskiego Banku Centralnego z międzynarodowymi instytucjami finansowymi 165
Rozdział III Europejski Bank Centralny jako instytucja Europejskiej Unii Bankowej 175
1. Architektura Europejskiej Unii Bankowej 175
2. Europejski Bank Centralny w jednolitym mechanizmie nadzorczym 188
3. Europejski Bank Centralny w jednolitym mechanizmie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz jednolitym systemie gwarantowania depozytów 209
4. Zaangażowanie Europejskiego Banku Centralnego w funkcjonowanie Europejskiego Mechanizmu Stabilności 226
Wnioski 233
Bibliografia 241