Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Komentarz
Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Komentarz
Do koszyka
35,00 zł
Komentarz do regulacji tworzącej szkielet prawny rynku finansowego, unormowań jednolicie kształtujących procedury reklamacyjne.

Publikacja przedstawia szczególną wartość. Z jednej strony zawiera wiele praktycznych uwag, jakie będą bardzo przydatne dla podmiotów rynku finansowego, ich klientów, ich pełnomocników, Rzecznika Finansowego czy sądów. Z drugiej strony rozważania Autorów dotyczące zagadnień regulowanych komentowaną ustawą mają walor naukowy. Autorzy dokonują szeregu porównań rozwiązań zawartych w komentowanej ustawie, zarówno z rozwiązaniami przewidzianymi w poprzednim stanie prawnym, jak i rozwiązaniami wprowadzonymi innymi aktami prawnymi. Szeroko nawiązują do orzecznictwa i dostępnej literatury
Ilość stron 120 stron
Wydawnictwo Instytut Wydawniczy EuroPrawo
ISBN 978-83-7627-143-9
Data publikacji 2017-04-24
Język polski
Spis treści 3
Wykaz ważniejszych skrótów 5
Wprowadzenie 7
Rozdział 1. Przepisy ogólne 9
Rozdział 2. Rozpatrywanie reklamacji przez podmioty rynku finansowego 19
Rozdział 3. Rzecznik Finansowy 51
Rozdział 4. Pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego 77
Rozdział 5. Przepisy zmieniające 97
Rozdział 6. Przepisy dostosowujące, przejściowe i przepis końcowy 103
Akty wykonawcze 105
Literatura 119