Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Zasady opodatkowania wyrobów ropopochodnych podatkiem akcyzowym w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wnioski dla Polski.
Zasady opodatkowania wyrobów ropopochodnych podatkiem akcyzowym w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wnioski dla Polski.
Do koszyka
46,55 zł
Liczne zawirowania związane z opłacaniem akcyzy za sprowadzenie używanych aut do Polski udowodniły, że problematyka związana z naliczaniem podatków pośrednich jest bardzo istotna - tak dla państwa, jak i przedsiębiorców. Jest to istotne zwłaszcza w momencie, gdy Polska - jako członek Unii Europejskiej - musi stosować się do dyrektyw Wspólnot, ale nie przyswoiła sobie jeszcze wszystkich zasad wypracowanych w państwach starej Unii.

Na pytania związane ze stosowaniem akcyzy w polskim i unijnym porządku prawnym doskonale odpowiada niniejsza publikacja. Jest to pierwszy tak wyczerpujący komentarz dotyczący tej tematyki. W książce - na przykładzie wyrobów ropopochodnych - przedstawiono podstawowe zasady opodatkowania akcyzą, które mają zastosowanie do wszystkich rodzajów wyrobów akcyzowych, w tym również alkoholi i tytoniu. Dzięki temu praca ma walor ogólniejszego opracowania, choć rozpatruje wiele przypadków szczegółowych.

W poszczególnych rozdziałach publikacji zwrócono uwagę przede wszystkim na te zagadnienia, które budzą największe trudności i wątpliwości interpretacyjne. Stąd komentarz ten może być cennym źródłem wiedzy nie tylko dla teoretyków prawa, lecz także dla przedsiębiorców i wszystkich podmiotów działających w branżach związanych z obowiązkiem zapłaty akcyzy.
Ilość stron 204 stron
Wydawnictwo Instytut Wydawniczy EuroPrawo
ISBN 978-83-7627-122-4
Data publikacji 2010-03-15
Język polski
Spis treści 7
Wykaz akronimów 11
Wykaz skrótów 13
Wstęp 15
Rozdział 1Charakterystyka i rozwój podatku akcyzowego 21
1.1. Charakterystyka podatku akcyzowego 21
1.2. Podatek akcyzowy w Polsce 27
1.3. Harmonizacja podatku akcyzowego w Unii Europejskiej 31
1.4. Przepisy prawa Wspólnoty Europejskiej i ustawy o podatku akcyzowym w zakresie wyrobów ropopochodnych 36
1.4.1. Zakres wyrobów energetycznych 39
1.4.2. Stawki podatku akcyzowego w dyrektywie energetycznej a poziom opodatkowania akcyzą w Polsce 44
1.4.3. Zwolnienia lub obniżenie stawek akcyzy 50
1.4.4. Kontrola i nadzór nad przemieszczaniem wyrobów energetycznych 55
1.4.5. Czynności rodzące powstanie obowiązku podatkowego w akcyzie 58
Rozdział 2Zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie opodatkowania wyrobów ropopochodnych 63
2.1. Zasada jednolitości prawa 66
2.2. Zasada interpretowania zwolnień w sposób ścisły 71
2.2.1. Zakaz ograniczania zwolnień 72
2.2.2. Zakaz rozszerzania zwolnień 81
2.3. Zakaz nakładania opłat o charakterze podobnym do akcyzy wbrew przepisom o zwolnieniach z podatku akcyzowego 84
2.4. Zasada obowiązku sprawowania kontroli nad zwolnieniami 89
2.5. Zasada jednokrotnego opodatkowania wyrobów akcyzowych 96
Rozdział 3Zgodność polskich regulacji o podatku akcyzowym z zasadami wynikającymi z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 102
3.1. Zasada jednolitości prawa 102
3.2. Zasada interpretowania zwolnień w sposób ścisły 108
3.2.1. Zakaz ograniczania zwolnień 108
3.2.2. Zakaz rozszerzania zwolnień 125
3.3. Zakaz nakładania opłat o charakterze podobnym do akcyzy wbrew przepisom o zwolnieniach z podatku akcyzowego 126
3.4. Zasada obowiązku sprawowania kontroli nad zwolnieniami 133
3.5. Zasada jednokrotnego opodatkowania wyrobów akcyzowych 135
Rozdział 4Rola Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie stosowania przepisów o podatku akcyzowym w Polsce 144
4.1. Tworzenie interpretacji przepisów wspólnotowych 147
4.1.1. Skutki orzeczeń ETS w postępowaniu przed innymi sądami 149
4.1.2. Skutki orzeczeń ETS dla podmiotów indywidualnych 155
4.2. Nadanie konkretnej treści dyrektywom 159
4.3. Sądowa kontrola przestrzegania prawa 161
Rozdział 5Wnioski dla Polski 170
5.1. Zakres wyrobów ropopochodnych podlegających opodatkowaniu akcyzą 170
5.2. Klasyfikacja wyrobów akcyzowych 172
5.3. Zwolnienia z podatku akcyzowego 172
5.4. Zasada jednokrotnego opodatkowania a nadwyżki wyrobów akcyzowych 174
5.5. Zasada jednokrotności opodatkowania akcyzą – zwrot podatku akcyzowego 175
5.6. Kontrola nad zwolnieniami 178
Podsumowanie 179
Wykaz literatury 183
Wykaz orzecznictwa 191
Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 191
Orzeczenia polskich sądów 194
Interpretacje organów podatkowych 196
Wykaz źródeł prawa 197